ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ Α.Ε.

  • Αγ. Στεφάνου 5, Θεσσαλονίκη
  • Τ.Κ. 56429
  • Τ.Θ. 51596 – Ευκαρπία
  • Τηλ.: 2310 722 211
  • Fax: 2310 722 481ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!