ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ

Biggar & Leith

Η Biggar & Leith κατέχει και εισάγει ένα χαρτοφυλάκιο με SPIRIT και FANCY FOODS από ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ παραγωγούς που είναι αφοσιωμένοι στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ, την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και τη ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ.  Αναζητά σε όλο τον κόσμο μάρκες των οποίων τα μπουκάλια μεταδίδουν την ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ και τις ΙΣΤΟΡΙΕΣ των ανθρώπων που τα κατασκευάζουν. Έχει έδρα τη Νέα Υόρκη και διατηρεί ένα δίκτυο διανομής σε όλο τον κόσμο.

Daniel Bras

Email: danielvgbras@gmail.com

Tel.:+13 054 57 0694