ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Step up

 

Σκοπός της διάλεξης είναι να εισάγει βασικές γνώσεις γύρω από την δομή και την λειτουργία του άκρου ποδιού και της ποδοκνημικής άρθρωσης, με στόχο την αποφυγή τραυματισμών πίσω από το Bar αλλά και καλύτερη εργονομία κατά την εργασία.