ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Sustainability and creativity in cocktail bars hosted by Stoli

 

Από το Paradiso lab, το κέντρο καινοτομίας μας, γεννήθηκαν τα τελευταία μας εγχειρήματα: το project Sustainable Coaster, η μελέτη για την ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων και η δημιουργία ενός νέου πρωτότυπου μενού με τη μοναδική τεχνική παρασκευής αιωρούμενου σύννεφου (edible flying cloud), που θα παρουσιάσουμε αποκλειστικά στο Athens bar show.» .