ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

We Need To Talk: How the Bar Industry Can Drive Diversity & Inclusion

Σε αυτό το πάνελ θα εξερευνήσουμε με τη βοήθεια  διακεκριμένων καλεσμένων από το bar industry της Ελλάδας, που είτε αντιπροσωπεύουν, είτε έχουν ενστερνιστεί και προωθούν την κουλτούρα Διαφορετικότητας & Συμπερίληψης/Ένταξης, τη σημαντικότητα και την αξία της. Θα συζητήσουμε ποια είναι η διαφορά που μπορεί να φέρει η πολυμορφία μίας ομάδας στο κλάδο μας και πώς ο συγκεκριμένος κλάδος μπορεί να αναπτυχθεί εφαρμόζοντας πρακτικά την Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη/Ένταξη.