ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τι επιφυλάσσει το μέλλον της βιομηχανίας των μπαρ;

Οι ευκαιρίες που συναντούν οι νεοεισερχόμενοι στον χώρο,πως θα παραμείνουν σε αυτόν και μια διαφορετική συζήτηση με ένα πάνελ ομιλητών σχετικά με την οπτική τους για το μέλλον της βιομηχανίας των μπαρ.