ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ανέστης Ζαμανόπουλος

Ο Ανέστης είναι Brand Ambassador της Remy Cointreau στην Ελλάδα.
Είναι εισηγητής στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.
Επίσης είναι Product Developer & Dpl Distiller.

Ατζέντα ομιλητή

Exhibition
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2018
06 Νοεμβρίου, 2018
12:20 – 13:00


STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!