ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Χρυσάνθη Μπίζιου

She holds a degree in Social Work, Technological Educational Institute of Athens.

She has worked as a bartender and bar manager and from 2014 until now she is director and co-founder of creative studio and cultural multispace WISEDOG, at Larissa,Greece 

www.wisedog.gr.

Ατζέντα ομιλητή

Exhibition
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2019
06 Νοεμβρίου, 2019
15:20 – 16:00

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!