ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Giancarlo Mancino

Giancarlo Mancino is a gifted bartender and entrepreneur hailing from Pignola, Italy.Famous for his amazing hospitality, he has literally traveled the globe progressing the world of cocktails with his own Giancarlo BAR Ltd., Hong Kong based bar and beverage consultancy firm. Giancarlο is also the creator of the Mancino line of artisanal Vermouths and the Aperitivo Rinomato. Recently launched his own Glassware " the Wormwood Collection" in collaboration with Italesse. Signed officially as Bar and Beverage consultant with Rosewood Hotels worldwide.

Ατζέντα ομιλητή

Exhibition
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2018
06 Νοεμβρίου, 2018
13:20 – 13:50

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!