ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Guillaume Le Dorner

Guillaume, AKA ‘G’, managed for 6 years the world famous 69 Colebrooke Row in London, with a bartending background of over 12 years. He moved to Cognac city in France in 2017 to be on board with Tony on this exciting project of the cognac dedicated bar Luciole, which he opened in June 2017 as manager and co-owner of the place.

Ατζέντα ομιλητή

Exhibition
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2018
06 Νοεμβρίου, 2018
12:40 – 13:20

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!