ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Robin Westerback

One of Scandinavias most promising young bartenders, but already one of the most recognisable faces behind the bar at Tjoget. He has worked his way up from bar back to head bartender, winning competitions along the way.

Ατζέντα ομιλητή

Exhibition
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2019
06 Νοεμβρίου, 2019
11:40 – 12:20

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!