ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Θάνος Ιωάννου

Thanos ioannou was born and raised in the heart of Athens where had worked as a bartender for the best past of last seven years. Now is settled as one of the bartenders of odori vermouteria di athene. He loves strolling in the streets of downtown athens. As a true nature lover, nature helps him to empty his mind and get inspired.
He is also the greek winner of sidecar by merlet 2015 and altos tahona society 2016

Ατζέντα ομιλητή

Exhibition
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2017
08 Νοεμβρίου, 2017
12:20 – 12:50

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!