ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Edvinas - Eddie Rudzinskas

Award winning & non-stop traveling bartender with Lithuanian roots, living in Ireland.

He is the founder of one the biggest and most influential bartending communities in the world “COCKTAILS FOR YOU“

Ατζέντα ομιλητή

Έκθεση
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2022
09 Νοεμβρίου, 2022
12:10 – 12:55