ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Emma Collier

Emma Collier is a writer, brand consultant, and Tomas Estes' appointed storyteller for Tequila Ocho and his agave spirits global family legacy. 

Ατζέντα ομιλητή

Έκθεση
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2022
09 Νοεμβρίου, 2022
13:15 – 14:15