ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Javier Herrera

EMEA Regional Manager 16 years working for Diplomatico

Ατζέντα ομιλητή

Έκθεση
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2022
08 Νοεμβρίου, 2022
16:15 – 16:45