ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Romain Llobet

Romain Llobet has been working  in the hospitality industry for 19 years and crossed mezcal path about 13 years ago. He has been working for Del Maguey Single Village Mezcal as Europe and Asia Brand Manager the past 8 years. He has been dedicated to share his deep relationship with the producing families, the respect of the process and the culture that surround this amazing liquid ever since. 

Ατζέντα ομιλητή

Έκθεση
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2022
09 Νοεμβρίου, 2022
18:20 – 19:20