04 Νοεμβρίου, 2018

  Ώρα
Ομιλητής / Εκδήλωση
Τίτλος
Τοποθεσία
16:00 – 23:59
City of Athens and Glyfada

05 Νοεμβρίου, 2018

  Ώρα
Ομιλητής / Εκδήλωση
Τίτλος
Τοποθεσία

06 Νοεμβρίου, 2018

  Ώρα
Ομιλητής / Εκδήλωση
Τίτλος
Τοποθεσία

07 Νοεμβρίου, 2018

  Ώρα
Ομιλητής / Εκδήλωση
Τίτλος
Τοποθεσία

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!