03 Νοεμβρίου, 2019

  Ώρα
Ομιλητής / Εκδήλωση
Τίτλος
Τοποθεσία

04 Νοεμβρίου, 2019

  Ώρα
Ομιλητής / Εκδήλωση
Τίτλος
Τοποθεσία
21:00 – 00:00
42Barstronomy.Athen

05 Νοεμβρίου, 2019

  Ώρα
Ομιλητής / Εκδήλωση
Τίτλος
Τοποθεσία
20:00 – 23:30
Senios

20:00 – 00:00
Frater & Soror


20:30 – 03:00
Barro Negro Athens

21:00 – 23:00
Noel

21:00 – 02:00
Faust Bar Theatre Arts

21:00 – 00:00
RUINS Athens

21:00 – 00:00
Upupa Epops

21:00 – 02:00
Meerkat Cocktail Safari


21:00 – 02:00
Juan Rodriguez

22:00 – 02:00
The Bank Job

22:30 – 02:00
BIOS, Piraeus 84

06 Νοεμβρίου, 2019

  Ώρα
Ομιλητής / Εκδήλωση
Τίτλος
Τοποθεσία
20:00 – 23:30
Senios

20:00 – 22:00
RUINS Athens21:00 – 00:45
Barro Negro Athens

21:00 – 00:00
Upupa Epops

21:00 – 00:00
The Clumsies

21:30 – 02:00
42Barstronomy.Athens

23:00 – 04:00
The 7 Jockers

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!