ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ

Bar Academy Greece

Δημιουργήσαμε την Bar Academy το 2007 με σκοπό να καλύψουμε το κενό που υπήρχε στην εκπαίδευση των επαγγελματιών που εργάζονταν στα bar και καφέ. Είμαστε το πρώτο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην Ελλάδα που εξειδικεύεται σε εκπαίδευση bartender, barista και bar management. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα χωρίζεται σε επίπεδα, τα οποία ανανεώνουμε και αναβαθμίζουμε σε ετήσια βάση, ακολουθώντας τις εξελίξεις και νέες τάσεις της αγοράς. 

 

Η Bar Academy Greece διοργανώνει τις εξής εκδηλώσεις:

Athens Bar Show από το 2010

Athens Bar Week

Mediterranean Bar Show

Salonica Bar Week (soon)

 

Tηλ: +30 210 6400540

Email: info@baracademy.gr

ΑΘΗΝΑ

Λάμπρου Κατσώνη 36Α, Αμπελόκηποι

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βενιζέλου Ελ. 74, Θεσσαλονίκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Λεωφόρος Μίνωος 47, Ηράκλειο Κρήτης