ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τεχνικές Cocktail και Πάγος

 

Ο πάγος παραμένει το πιο διαδεδομένο και πολύπλευρο υλικό σε όλα τα μπαρ παγκοσμίως. Είναι ταυτόχρονα συστατικό και εργαλείο στα χέρια του bartender, δηλαδή μοναδικός. Μαζί θα εξερευνήσουμε, την σημασία της ποιότητας του, τους διαφορετικούς τύπους πάγου και τις χρήσεις τους, καθώς και τις  τεχνικές για καλύτερες παρασκευές στο μπαρ, και πως να τον διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα απέναντι σε καταναλωτές και περιβάλλον.