ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η έννοια της όσφρησης σε αντιπαράθεση με τη γευστικότητα από την πλευρά της ανθράκωσης

  • Πώς αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλος την πολυπλοκότητα στα οξέα και τις γεύσεις;

  • Ποια η διάρκεια της αίσθησης του γλυκού, του αλμυρού, του όξινου, του πικρού και του umami σε σχέση με την ανθράκωση;

  • Η όσφρηση, η γεύση και η επίγευση έχει άρρηκτη σχέση με το ανθρακικό.