ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

NORDIC BAR TRENDS WITH Grand Hotel Stockholm and HARRY BEll by Galliano

NORDIC BAR TRENDS WITH Grand Hotel Stockholm and HARRY BEll by Galliano

Η Σκανδιναβική μπαρ σκηνή βρίσκεται στην Αθήνα μαζί με εμβληματικούς ανθρώπους πίσω από το μπαρ αλλά και στην οργάνωσή του. Μαζί θα έχουμε ένα σύντομο ταξίδι στις χώρες αυτές μέσα από εμπειρίες και τεχνικές. Νέες τάσεις, δημιουργίες που ταξιδεύουν σε όλες το κόσμο και οι καταναλωτές αναζητούν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του τουρισμού.

Η αλληλεπίδραση του κόσμου και η ταυτότητα των νέων τάσεων από τις Σκανδιναβικές χώρες.