ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Grigoris Pavlou

Οικονομολόγος με μεταπτυχιακό τίτλο στα οικονομικά και Υποψήφιος Διδάκτορας, εργάζεται από το 2009 στο ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) σε ένα ευρύ ερευνητικό πεδίο. Συμμετέχει σε μελέτες για την ελληνική οικονομία, εξετάζοντας τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και τις τάσεις, ενώ εκπονεί και κλαδικές μελέτες (Κλάδος Ποτών, Τροφίμων, Κατασκευών, Εξορυκτική Βιομηχανία, Χημικά, Αλουμίνιο κ.ά.). Στις κλαδικές μελέτες ασχολείται με την αποτίμηση των κλάδων, σε σύγκριση με το εθνικό και διεθνές περιβάλλον, ενώ μελετά την ευρύτερη επίδρασή τους στην οικονομία σε ΑΕΠ, απασχόληση και φορολογικά έσοδα (impact analysis) μέσω του υποδείγματος εισροών εκροών. Έχει επίσης εργαστεί στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Ατζέντα ομιλητή