ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Alex Francis

 

Διευθυντής των bars Little Red Door & Lulu White, Paris.

Ατζέντα ομιλητή

Έκθεση
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2021
09 Νοεμβρίου, 2021
12:00 – 12:30