ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Λία Ζαμπέτογλου


H Λία είναι ένας επαγγελματίας της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας στον τομέα του Τουρισμού & της Φιλοξενίας. Το πάθος της για την ανάπτυξη των εργαζομένων, των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων, την οδήγησε από θέσεις στο επισιτισμό, στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού όπου έχει διατελέσει ως Personnel Manager για τον Όμιλο Radisson του Λονδίνου, στο άνοιγμα της Costa Navarino, στο Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), όπου ανέπτυξε τις εκπαιδευτικές δράσεις του Ινστιτούτου σε όλη της Ελλάδα, στον σημερινό της ρόλο ως Διευθύντρια Εκπαίδευσής και Ανάπτυξης Ταλέντων, στον Όμιλο Sani/Ikos. Σκοπός της Λίας είναι να δημιουργεί «Οργανισμούς Μάθησης» (Learning Organizations) όπου η γνώση και η εξειδίκευση είναι διαθέσιμη για όλους, να επαναπροσδιορίζει και να ενισχύει την εργασιακή εμπειρία των ανθρώπων και να δημιουργεί αλυσίδα αξίας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες.

Ατζέντα ομιλητή

Έκθεση
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2021
10 Νοεμβρίου, 2021
17:50 – 18:20